CommonSign 2011

Konferencja towarzysząca Narodowemy Testowi Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

Warszawa, 26 – 27 października 2011r.

Informacja prasowa

W tych samych dniach równolegle z testami odbyła się konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań z kraju i zagranicy, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, będącej głównym beneficjentem rozwiązań podpisu elektronicznego. Wspólna organizacja tych przedsięwzięć pozwoliła skonfrontować planowanie na poziomie organizacyjnym i legislacyjnym z praktyką, wymienić informację pomiędzy dostawcami usług i osobami kreującymi kształt rozwiązań. Oba dni konferencji kończyły bardzo owocne dyskusje na temat rozwiązań oraz przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego.

Część konferencyjna poświęcona zostanie wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań dla podpisu elektronicznego z kraju i zagranicy. Odbędą się prezentacje rozwiązań dostawców, prezentacje i wystąpienia dotyczące normalizacji i standaryzacji w zakresie podpisu elektronicznego, a także dyskusja na temat rozwiązań i przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego. Konferencja o zasięgu ogólnoeuropejskim poświęcona będzie również zmianom w dyrektywie oraz rozwojowi usług podpisu elektronicznego. Wspólna organizacja tych przedsięwzięć pozwoli zderzyć planowanie na poziomie legislacyjnym z praktyką, wymienić informację pomiędzy dostawcami usług i osobami kreującymi kształt rozwiązań na poziomie paneuropejskim. W tej części planowane jest szerokie uczestnictwo administracji publicznej, będącej głównym beneficjentem rozwiązań podpisu elektronicznego.

Wszyscy uczestnicy konferencji i testu otrzymają raport  podsumowujący przeprowadzone testy, a podmioty uczestniczące w teście specjalne certyfikaty sygnowane przez Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Maszyn Matematycznych potwierdzające uczestnictwo oraz wyniki przeprowadzonych testów dla aplikacji.

 
IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.