Raport końcowy CommonSign 2011

Po sprawdzeniu przebiegu i wyników około 300 specjalistycznych testów, organizatorzy Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego opublikowali  z końcem lutego 2012r. „Raport końcowy” z tego przedsięwzięcia. Jego zasadnicza część odbyła się w Warszawie w dniach  26-27 października 2011 r. Koordynacji tego wydarzenia podjął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od ponad dwóch lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza organizowana była przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i pod osobistym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka. Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego został również wpisany w program polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

W tych samych dniach równolegle z testami odbyła się konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań z kraju i zagranicy, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, będącej głównym beneficjentem rozwiązań podpisu elektronicznego. Wspólna organizacja tych przedsięwzięć pozwoliła skonfrontować planowanie na poziomie organizacyjnym i legislacyjnym z praktyką, wymienić informacje pomiędzy dostawcami usług i osobami kreującymi kształt rozwiązań. 

Powodem organizacji imprezy  była i pozostaje rozmaitość rodzajów dokumentów elektronicznych oraz pojawiające się na rynku nie zawsze zgodne z sobą produkty oraz aplikacje obsługujące funkcję podpisu elektronicznego. Organizatorzy  Narodowego Testu – firma Medien Service oraz Instytut Maszyn Matematycznych - szczególną uwagę zwrócili na przetestowanie podpisywania oraz weryfikacji podstawowych formatów podpisu elektronicznego. Dodatkowo podczas testów sprawdzona została kooperacja aplikacji z rozwiązaniami proponowanymi przez administrację publiczną, jak np. Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W testach, do których mogli przystąpić wszyscy chętni, wzięło udział sześć wiodących aplikacji krajowych i cztery zagraniczne (z Węgier, Niemiec, Włoch i Japonii).

Ostateczne szczegółowe i zweryfikowane wyniki wszystkich testów oraz Certyfikaty ich ukończenia zostały  przekazane przez organizatorów testów i towarzyszącej im specjalistycznej konferencji  firmom-uczestnikom testów. Natomiast wszystkie te wyniki, po poddaniu ich procesowi anonimizacji, zamieszczono w „Raporcie końcowym” dostępnym za odpłatnością dla ogółu zainteresowanych tą tematyką firm i instytucji. 

Raport skrócony z warsztatów CommonSign 2011 - link

 

Biuro Organizacyjne

Wszelkie zapytania prosimy kierować na podane poniżej adresy:

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl   |  medserv@interia.pl

GSM: +48 502111153    Tel/fax: +48 22 7509117

CommonSign 2016

CommonSign 2016

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.