CommonSign 2014

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, trzeciej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

Konferencja „CommonSign Warsaw 2013” – Electronic Signature Interoperability Summit  odbędzie się w dniach 23-24 października 2013 br. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. 

Poprzednie dwie imprezy organizowane były przy współpracy i pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W tym roku również mamy zapewnione wsparcie tych instytucji i liczymy na równie owocną współpracę.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Konferencja ma charakter otwarty dla  polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego, w pierwszej kolejności dla przedstawicieli administracji.

Część konferencyjna poświęcona zostanie wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań dla podpisu elektronicznego. Podczas konferencji odbędą się prezentacje rozwiązań dostawców, prezentacje i wystąpienia dotyczące normalizacji i standaryzacji w zakresie podpisu elektronicznego, a także dyskusje na temat rozwiązań i przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego. Konferencja poświęcona będzie również m.in. zmianom w dyrektywie oraz rozwojowi usług podpisu elektronicznego.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Dodatkowo impreza ta to idealna platforma wymiany wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy firmami i organizacjami a także administracją publiczną działającymi w obszarze podpisu elektronicznego. 

Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez – Narodowego Testu Interoperacyjności 2011 oraz CommonSign 2012 zdecydowaliśmy się ulepszyć formułę przeprowadzania testów w tym roku umożliwiając dostęp do nich w trybie ciągłym. Tegoroczne testy odbędą się więc w formie asynchronicznej, poprzez portal WWW i zostaną zweryfikowane przez ekspertów Laboratorium Podpisu Elektronicznego IMM. Podejście takie spowoduje uproszczenie i przyspieszenie całego procesu. Da również możliwość wcześniejszego zaprezentowania wyników, a także pozwoli na bieżąco dostarczać oceny nowo powstającego oprogramowania. \

W nowej formule nie przewidujemy obligatoryjnego zestawu testów do wykonania. Każdy uczestnik może wybrać grupy testów ze wszystkich testów zrealizowanych w ramach NTIPE 2011 oraz CommonSign 2012. Jesteśmy także otwarci na określenie tematyki lub zakresu testów przez potencjalnych uczestników. Testy przygotowane na zlecenie mogą być wykonane przez wszystkich uczestników. 

Wszyscy uczestnicy konferencji i testów dostaną raport  podsumowujący przeprowadzone testy, natomiast podmioty uczestniczące w teście otrzymają znaki jakości CommonSign SEAL potwierdzające uczestnictwo oraz wyniki testów przeprowadzonych dla ich aplikacji. 

W najbliższym czasie przedstawione zostaną pakiety testowe oraz warunki przyznawania znaków CommonSign 2013 SEAL. Realizacja testów jest planowana na przełom września i października 2013 r. 

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Kontakt organizacyjny: Medien Service, ul. Kombatantów 24, 05-500 Piaseczno, 

tel: 502 111 153, 507 199 793;   fax:(22)750 91 17; (22) 717 37 95 ;

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl; medserv@interia.pl; kama.milewska@apig.pl

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.