CommonSign


V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2015

Electronic Signature Interoperability Summit

 

22-23 października 2015 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
commonsign.eu           esig.imm.org.pl

 

 

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, szóstej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w  konferencji zapraszamy  polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania  a także przedstawicieli administracji.

Wiodącymi blokami tematycznymi tegorocznej konferencji będą:  

  • wdrażane od 2014 roku Rozporządzenie eIDAS, ze szczególnym naciskiem na kwestie istotne dla konsumentów i usługodawców;
  • e-identyfikacja- projekty istotne dla praktyki życia gospodarczego i społecznego w Polsce
  • interoperacyjność jako kluczowy problem w sytuacji istnienia wielu stosowanych narzędzi i wprowadzania na rynek kolejnych. 

Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy nowe firmy i osoby z  prezentacjami dotyczącymi problematyki  e-identyfikacji  i  e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji. Najlepsze z nich będą nagradzane znakiem CommonSign 2016 SEAL a uzyskane wyniki nagłaśniane  w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, kontynuujemy formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl.


Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt:     

Biuro Organizacyjne
Medien Service

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | kama.milewska@apig.pl
GSM:     +48 502 111 153 ; 507 199 793
Tel/fax: +48 22 750 91 17; 717 37 95

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.