Artykuły

Przez host dnia 4/17/2012 9:48 AM

Podpisem odręcznym opatrujemy praktycznie każdy dokument w kontaktach z administracją publiczną, a także wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy stronami w życiu codziennym. Jest to nie tylko forma potwierdzenia jego autentyczności, ale także wyrażenie zgody i udowodnienia wielu innych atrybutów. Papierowa forma dokumentu zapewnia jego integralność poprzez możliwość podpisania każdej strony, a zawarta na nim data potwierdza czas jego utworzenia. Otrzymując tak przygotowany dokument możemy także być pewni, że osoba, która się pod nim podpisuje zapoznała się z jego treścią i wyraziła zgodę na postanowienia w nim zawarte. Za weryfikację autentyczności złożonego podpisu może w szczególności posłużyć wzór podpisu zawarty np. w dowodzie tożsamości osoby. 

Przez host dnia 4/17/2012 9:40 AM

W świecie, w którym kradzież tożsamości jest poważnym zagrożeniem, biometria staje się niezwykle istotną techniką bezpiecznego uwierzytelniania. W odróżnieniu od wszelkiego rodzaju kodów i haseł, cecha biometryczna jest ściśle i nierozerwalnie powiązana z daną osobą.

Wykorzystanie biometrii może stanowić pewne zagrożenie dla prywatności użytkownika. Ujawnienie danych biometrycznych osoby może skutkować różnego rodzaju nadużyciami. Z tego względu informacje te nigdy nie powinny być narażone na nieuprawnione modyfikacje lub kopiowanie. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się też stosowania centralnych repozytoriów danych biometrycznych, gdyż przełamanie zabezpieczeń jednego systemu będzie miało konsekwencje dla wszystkich osób, których wzorce  biometryczne były tam przechowywane.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.