Artykuły

Przez host dnia 6/27/2012 1:43 PM

Komisja Europejska ogłosiła 4 czerwca 2012 projekt regulacji dotyczącej  elektronicznej identyfikacji i zaufanych usług  dla elektronicznych transakcji na rynku wewnętrznym.

Nowy przepis ma zastąpić Dyrektywę UE, obowiązującą od 1999 roku. Rozporządzenie ma znieść wszelkie krajowe wytyczne, także polską Ustawę o e-podpisie.

Przepis ten, jeśli wejdzie w życie, zmieni rynek podpisów elektronicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie w całej UE mechanizmów prawnych dotyczących uznawalności i nadzoru usług związanych z elektroniczną identyfikacją i mechanizmami opartymi o technologie podpisu elektronicznego, wymusi również jednolite mechanizmy zaufania i wzajemną uznawalność podpisów. Zaproponowane przepisy będą miały wpływ nie tylko na sposób dostarczania usług certyfikacyjnych, ale także na dostępność usług administracji publicznej i ułatwienia w korzystaniu z komercyjnych usług elektronicznych.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.