Artykuły

Przez host dnia 11/29/2012 1:24 PM
Przez host dnia 11/28/2012 9:59 AM

Posiedzenie komitetu odbyło się w dniach 16-17 października w siedzibie firmy Thales w Londynie, w Anglii. Instytut Maszyn Matematycznych był reprezentowany przez Daniela Wachnika.

Przez host dnia 11/28/2012 9:53 AM

Posiedzenie komitetu odbyło się w dniach 05-06 czerwca 2012 w siedzibie ETSI (Sophia-Antipolis; Francja). Instytut Maszyn Matematycznych był reprezentowany na posiedzeniu przez Daniela Wachnika.

Przez host dnia 11/26/2012 3:43 PM
Posiedzenie komitetu odbyło się w dniach 13-15 grudnia 2011. Gospodarzem posiedzenia był Universitat Politecnica de Catalunya (UPC). Posiedzenie odbyło się w Barcelonie. Instytut Maszyn Matematycznych był reprezentowany na posiedzeniu przez Daniela Wachnika.
Przez host dnia 11/20/2012 10:45 AM

Posiedzenie komitetu ESI nr 32 odbyło się w dniach 28-29 czerwca 2011 w Ispra (Włochy). Komitet standaryzacyjny ESI (Electronic Signatures and Infrastructures), który pracuje w ramach ETSI (European Telecomunication Standards Institute), opracowuje na zlecenie Komisji Europejskiej standardy związane z tematyką podpisu elektronicznego (mandat m460). Kolejną organizacją działającą w ramach tego mandatu jest CEN (European Comitee for Standarization).

Przez host dnia 11/13/2012 1:31 PM
Na posiedzeniu omawiano tematy:
  • Uwag do dokumentu CEN: draft dotyczący protection profile dla aplikacji do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
  • Podsumowania prac wykonanych przez obecnie działające grupy robocze
  • Powołania nowych grup roboczych związanych z pracami nad mandatem Komisji Europejskiej m460
  • Zatwierdzenia specyfikacji znajdujących się w wersji "final draft"
  • Zatwierdzenia terminów nowych spotkań roboczych
  • Dodatkowe
Przez host dnia 11/4/2012 1:21 PM
W dniach 25-26 października 2012 r. został po raz drugi zorganizowany w Warszawie Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Koordynacji tego wydarzenia podjął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od 3 lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego.
IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.