Artykuły

Wystartowały pre-testy przed II Narodowym Testem Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

Sep 26


9/26/2012 11:15 AM  RssIcon

25 września br. wystartowały pre-testy poprzedzające II Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego w Polsce. Stanowią one dla firm stosujących aplikacje elektronicznego podpisu doskonałą okazję do sprawdzenia tego narzędzia przez działające w Instytucie Maszyn Matematycznych Laboratorium Podpisu Elektronicznego i swego rodzaju trening przed rozpoczynającą się 25 października imprezą główną - II Konferencją i Narodowym Testem Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign Warsaw 2012. 

Firmy zainteresowane uczestnictwem w pre-testach prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorem CommonSign: e-mail:  medien_service@poczta.onet.pl , GSM:0-502111153 lub bezpośrednio z Laboratorium Podpisu Elektronicznego: e-mail: lpe@imm.org.pl, tel. 22/6218441 wewn.229

Nowością tegorocznej edycji  CommonSign będzie przyznanie po raz pierwszy znaku GOLDEN SEAL (Verification and Signing) dla najlepszych aplikacji spełniających warunek min. 70% poprawnych wyników w trzech formatach. Przewidziane są również  znaki jakości w ramach każdej testowanej kategorii (Verification Seal i Signing Seal). 

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

 

CommonSign Warsaw 2012

Electronic Signature Interoperability Summit
II Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego
25-26 października 2012 r. Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

www.commonsign.eu                www.esig.imm.org.pl

Podobnie jak w zeszłym roku impreza składać się będzie z części pre-testowej i testowej  

(obejmującej stały zestaw testów, testy powtarzane ze względu na słaby wynik w 2011 r. oraz nowe testy) i towarzyszącej jej merytorycznej konferencji.

CommonSign 2012 organizowany jest przy współpracy i pod osobistym patronatem Waldemara Pawlaka- Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Polskiego Komitetu Normalizacji, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Zarówno konferencja jak i test mają charakter otwarty dla  polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego.

Część konferencyjna CommonSign 2012 poświęcona zostanie wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań dla podpisu elektronicznego z kraju i zagranicy. 

Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl.

Wszyscy uczestnicy konferencji i testu otrzymają raport  podsumowujący przeprowadzone testy. 

Osoby i firmy zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Biuro Organizacyjne

Medien Service Sławomir Cieśliński

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl   |  medserv@interia.pl

GSM: +48 502111153    Tel/fax: +48 22 7509117

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.