Artykuły

Seminarium "Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce"

Jun 27


6/27/2012 1:43 PM  RssIcon

Seminarium  ?Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce?

27 czerwca 2012 r., Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, Warszawa

 

Komisja Europejska ogłosiła 4 czerwca 2012 projekt regulacji dotyczącej  elektronicznej identyfikacji i zaufanych usług  dla elektronicznych transakcji na rynku wewnętrznym.

Nowy przepis ma zastąpić Dyrektywę UE, obowiązującą od 1999 roku. Rozporządzenie ma znieść wszelkie krajowe wytyczne, także polską Ustawę o e-podpisie.

Przepis ten, jeśli wejdzie w życie, zmieni rynek podpisów elektronicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie w całej UE mechanizmów prawnych dotyczących uznawalności i nadzoru usług związanych z elektroniczną identyfikacją i mechanizmami opartymi o technologie podpisu elektronicznego, wymusi również jednolite mechanizmy zaufania i wzajemną uznawalność podpisów. Zaproponowane przepisy będą miały wpływ nie tylko na sposób dostarczania usług certyfikacyjnych, ale także na dostępność usług administracji publicznej i ułatwienia w korzystaniu z komercyjnych usług elektronicznych.

Wobec tak dużego wpływu proponowanych przepisów na polską gospodarkę należy jak najszybciej dokonać ich dogłębnej analizy i określić te przepisy, których wejście w życie należy wspierać oraz te, których ustanowienie może narażać usługobiorcę i możliwość stosowania tych usług w naszym kraju.

Dlatego celem seminarium organizowanego w trybie pilnym (już w dniu 27 bm.) przez Instytut Maszyn Matematycznych wraz z Ministerstwem Gospodarki i Medien Service jest przedstawienie informacji o zakresie regulacji proponowanej przez Komisję Europejską oraz zaprezentowanie różnych opinii w zakresie tego rozporządzenia, a także publiczne otwarcie dyskusji na temat wspomnianej regulacji i rozpoczęcie prac nad nią  w naszym kraju w warunkach możliwie szerokiej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Przewidujemy 4 strategiczne obszary wystąpień na  seminarium w dniu 27 bm. dotyczące proponowanej Regulacji UE:

  • aspekty prawne
  • aspekty techniczne
  • prace standaryzacyjne
  • konsekwencje strategiczne (polityczne i biznesowe).

Zwieńczeniem seminarium będzie  dyskusja panelowa dotycząca  wszystkich wyżej wymienionych i ewentualnych kolejnych aspektów omawianego problemu. Zakładamy także kontynuowanie takich merytorycznych spotkań poświęconych tej sprawie.

Zapraszamy pilnie do merytorycznego przygotowania seminarium, a następnie  aktywnego udziału w nim!

Dokumenty do pobrania:

Biuro Organizacyjne

Seminarium  od strony organizacyjnej prowadzi firma Medien Service.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na podane poniżej adresy:

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl   |  medserv@interia.pl

GSM: +48 502111153    Tel/fax: +48 22 7509117

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt. 

Warszawa, 2012-06-14

Tagi:
Kategorie: Artykuły
IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.