Artykuły

Ankieta dotycząca eID

Nov 29


11/29/2012 1:24 PM  RssIcon

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej eID na stronach SSEDIC.

SSEDIC jest siecią zrzeszającą firmy i organizacje zajmujące się tematyką eID. Powołana została przez Komisję Europejską. Koordynowana jest przez Uniwersytet NESTOR Tor Vergata w Rzymie wspólnie z 35 partnerami.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.