Artykuły

"Raport końcowy" z CommonSign 2012 - II Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

Dec 20


12/20/2012 12:32 PM  RssIcon

Po sprawdzeniu przebiegu i wyników ponad 200 specjalistycznych testów organizatorzy II Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego zakończyli prace nad "Raportem końcowym" z tego przedsięwzięcia. Koordynatorem tego wydarzenia podobnie jak przed rokiem  był  Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od ponad trzech  lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza zorganizowana w tym roku pod nazwą CommonSign odbyła się przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Patronem medialnym  był "Computerworld".  

Równolegle z testami odbyła się konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań z zakresu elektronicznego podpisu, w której m.in. uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej. Wspólna organizacja tych przedsięwzięć pozwoliła skonfrontować planowanie na poziomie organizacyjnym i legislacyjnym z praktyką, wymienić informacje pomiędzy dostawcami usług i osobami kreującymi kształt rozwiązań. 

Powodem organizacji imprezy  była i pozostaje rozmaitość rodzajów dokumentów elektronicznych oraz pojawiające się na rynku nie zawsze zgodne z sobą produkty oraz aplikacje obsługujące funkcję podpisu elektronicznego. Organizatorzy CommonSign 2012 szczególną uwagę zwrócili na przetestowanie podpisywania oraz weryfikacji podstawowych formatów podpisu elektronicznego. Dodatkowo podczas testów sprawdzona została kooperacja aplikacji z rozwiązaniami proponowanymi przez administrację publiczną, jak np. Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W wyniku przeprowadzonych testów organizatorzy CommonSign przyznali 9 znaków jakości  SEAL 2012 oraz 4 znaki jakości GOLDEN SEAL 2012 - wyróżnienie za doskonałe  wyniki w testach na weryfikację podpisów. Te ostatnie otrzymały  firmy: Enigma-Systemy Ochrony Informacji, Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Unizeto Technologies (za dwa produkty). W ten sposób w opinii organizatorów testu wybrane rynkowe produkty z zakresu elektronicznego podpisu uzyskają w Polsce niezależne i obiektywne rekomendacje, przydatne dla firm zakupujących tego rodzaju narzędzia.

Ostateczne szczegółowe i zweryfikowane wyniki wszystkich testów zostały  przekazane przez organizatorów testów i towarzyszącej im specjalistycznej konferencji firmom-uczestnikom testów. Natomiast wszystkie te wyniki, po poddaniu ich procesowi anonimizacji, zamieszczono w "Raporcie końcowym" dostępnym za odpłatnością dla ogółu zainteresowanych tą tematyką firm i instytucji. 

 

 

Biuro Organizacyjne

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego  od strony organizacyjnej prowadzi firma Medien Service.

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl   |  medserv@interia.pl

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.