Artykuły

III Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2013 Electronic Signature Interoperability Summit

Jul 2


7/2/2013 3:17 PM  RssIcon

23-24 października 2013 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

www.commonsign.eu        www.esig.imm.org.pl

 

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, trzeciej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Janusza Piechocińskiego- Wicepremiera i Ministra Gospodarki.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Konferencja ma charakter otwarty dla  polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego, w pierwszej kolejności dla przedstawicieli administracji.

Od pierwszej edycji imprezy konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego.  Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez ? Narodowego Testu Interoperacyjności 2011 oraz CommonSign 2012 zdecydowaliśmy się w tym roku ulepszyć formułę przeprowadzania testów umożliwiając dostęp do nich w trybie ciągłym. Tegoroczne testy odbędą się więc w formie asynchronicznej, poprzez portal WWW i zostaną zweryfikowane przez ekspertów Laboratorium Podpisu Elektronicznego IMM. 

W nowej formule nie przewidujemy obligatoryjnego zestawu testów do wykonania. Każdy uczestnik może wybrać grupy testów ze wszystkich testów zrealizowanych w ramach NTIPE 2011 oraz CommonSign 2012. Jesteśmy także otwarci na określenie tematyki lub zakresu testów przez potencjalnych uczestników. Testy przygotowane na zlecenie mogą być wykonane przez wszystkich uczestników. 

Wszyscy uczestnicy konferencji i testów dostaną raport  podsumowujący przeprowadzone testy, natomiast podmioty uczestniczące w teście otrzymają znaki jakości CommonSign SEAL potwierdzające uczestnictwo oraz odpowiednio dobre wyniki testów przeprowadzonych dla ich aplikacji. 

Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.  

 Biuro Organizacyjne

Medien Service Sławomir Cieśliński.

e-mail:medserv@interia.pl | medien_service@poczta.onet.pl;

GSM: +48 502111153    Tel/fax: +48 22 7509117

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.