Artykuły

III Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2013

Oct 29


10/29/2013 4:15 PM  RssIcon

III Konferencja i Narodowy Test  Interoperacyjności  Podpisu Elektronicznego CommonSign 2013

Warszawa, 23-24 października 2013 r.

 

III Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu elektronicznego odbyła się w dniach 23-24 października w Warszawie w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych. Patronat nad konferencją objęli Wicepremier-Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polski Komitet Normalizacyjny  oraz Izba Gospodarki Elektronicznej. Patronem medialnym był “Computer World”.

 

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Dodatkowo impreza ta stanowiła idealną platformę wymiany wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy firmami i organizacjami a także administracją publiczną działającymi w obszarze podpisu elektronicznego. 

Konferencja CommonSign poświęcona została wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań dla podpisu elektronicznego. Podczas konferencji odbyły się prezentacje rozwiązań dostawców, a także wystąpienia dotyczące normalizacji i standaryzacji w zakresie podpisu elektronicznego oraz dyskusje na temat rozwiązań i przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego.

 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został w głównej mierze działaniom legislacyjnym wokół podpisu elektronicznego oraz elektronicznej identyfikacji i autoryzacji. Swoje prezentacje wygłosili m.in. przedstawiciele Laboratorium Podpisu Elektronicznego IMM, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Centrum Akredytacji. Wystąpienia pokazywały aktualny postęp prac nad rozporządzeniem unijnym eIDAS, a także opisywały budowę systemu certyfikacji i akredytacji dla instytucji świadczących usługi certyfikacyjne.

Tematem przewodnim drugiego dnia konferencji była informatyzacja w służbie zdrowia.  Głos zabrali m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a także reprezentanci Federacji Pacjentów Polskich oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Prezentacje opisywały zalety oraz problemy w funkcjonowaniu obecnych systemów jak eWUŚ, a także  dotyczyły budowy nowych rozwiązań w zakresie tożsamości i uwierzytelniania w procesach elektronicznych budowanego  Rejestru Usług Medycznych II.

Więcej informacji na temat III Konferencji i Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2013 jest dostępnych na stronie www.commonsign.eu oraz  www.esig.imm.org.pl

Warszawa, 29 października 2013 r.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.