Artykuły

IV Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2014

Mar 17


3/17/2014 6:03 PM  RssIcon


IV Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2014

Electronic Signature Interoperability Summit

22-23 października 2014 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

www.commonsign.eu                www.esig.imm.org.pl

 

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, czwartej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

Poprzednie trzy imprezy organizowane były przy współpracy i pod patronatem Ministra Gospodarki, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz po raz pierwszy w zeszłym roku, nowopowstałej Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce. W tym roku również mamy zapewnione wsparcie tych instytucji i liczymy na równie owocną współpracę.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w  konferencji zapraszamy  polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego, w pierwszej kolejności przedstawicieli administracji. Nad programem merytorycznym tegorocznej konferencji czuwa Rada Naukowo-Programowa skupiająca czołowych przedstawicieli nauki, administracji oraz ekspertów z dziedziny e-podpisu. 

Wiodącymi blokami tematycznymi tegorocznej konferencji będą: regulacje prawne, mechanizmy identyfikacji, usługi zaufania (formaty techniczne, normalizacyjne, standaryzacyjne). W jednym z bloków zostaną zaprezentowane rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego na przykładzie Estonii i Danii. Nowością tegorocznej konferencji chcemy uczynić  prezentacje startupów zajmujących się problematyką  e-identyfikacji i e-uwierzytelniania.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zgodnie z wprowadzoną w zeszłym roku nową formułą, również tegoroczna edycja testów będzie przeprowadzana w trybie ciągłym. Testy odbędą się w formie asynchronicznej, poprzez portal WWW i zostaną zweryfikowane przez ekspertów Laboratorium Podpisu Elektronicznego IMM. W tym roku, zgodnie z sugestią Ministerstwa Gospodarki, po raz pierwszy badać będziemy zgodność zgłoszonych produktów z aplikacją SD-DSS. 

Polska chce dawać dobry przykład i dążyć do zgodności wszystkich państw członkowskich UE  z TSL w celu budowania nowych usług transgranicznych.

Wszyscy uczestnicy testów otrzymają odpowiednie znaki jakości CommonSign SEAL potwierdzające uczestnictwo oraz wyniki testów przeprowadzonych dla ich aplikacji. 

Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie:www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl.

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.  

Kontakt organizacyjny: Medien Service, ul. Kombatantów 24, 05-500 Piaseczno, 

tel: 502 111 153, 507 199 793;   fax:(22)750 91 17; (22) 717 37 95 ;

e-mail: medien_service@poczta.onet.pl; medserv@interia.pl; kama.milewska@apig.pl

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.