Artykuły

V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2015

Oct 14


10/14/2015 11:42 AM  RssIcon

V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2014

Electronic Signature Interoperability Summit

21-22 października 2014 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

www.commonsign.eu                www.esig.imm.org.pl


 

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej edycji  imprezy poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.


Konferencja CommonSign Warsaw 2015 Electronic Signature Interoperability Summit  odbędzie się w dniach 21-22 października 2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.
 

Poprzednie cztery imprezy organizowane były przy współpracy i pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz  Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska. W tym roku również mamy zapewnione wsparcie tych instytucji i liczymy na równie owocną współpracę.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Konferencja ma charakter otwarty dla  polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego oraz usług zaufania  a także dla przedstawicieli administracji.

Od 2014 roku organizację Konferencji i Testu wspiera Rada Naukowo-Programowa, której przewodniczy  dr hab. Marian Srebrny.

Część konferencyjna w 2015 r. poświęcona zostanie trzem podstawowym tematom. Temat pierwszy wiąże się z wdrażaniem od minionego roku Rozporządzenia eIDAS, przy czym szczególny nacisk zamierzamy położyć na kwestie istotne dla konsumentów i usługodawców.  Podobnie jak w latach minionych skoncentrujemy się także na projektach istotnych dla praktyki życia gospodarczego i społecznego w Polsce, w tym roku priorytet nadamy tematowi e-identyfikacji. W znaczący sposób postaramy się także przypomnieć temat interoperacyjności jako kluczowy w sytuacji istnienia wielu stosowanych narzędzi i wprowadzania na rynek kolejnych.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. 

Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Mimo póki co niesprzyjających okoliczności rynkowych jesteśmy nadal gotowi zainteresowanym firmom stwarzać  warunki  dla obiektywnych testów ich produktów, nagradzania najlepszych z nich  i nagłaśniania uzyskanych wyników  w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, będziemy kontynuować formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Kontakt organizacyjny: Medien Service, ul. Kombatantów 24, 05-500 Piaseczno,

tel: 502 111 153, 507 199 793; fax:(22)750 91 17; (22) 717 37 95 ;

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl; medserv@interia.pl; kama.milewska@apig.pl

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.