Artykuły

Przez host dnia 9/14/2016 4:30 PM

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, szóstej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.  Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. 

Przez host dnia 10/14/2015 11:42 AM
Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej edycji  imprezy poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Konferencja CommonSign Warsaw 2015 Electronic Signature Interoperability Summit  odbędzie się w dniach 21-22 października 2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

 

Przez host dnia 3/17/2014 6:03 PM

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej,  czwartej już,  imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

Konferencja „CommonSign Warsaw 2014” – Electronic Signature Interoperability Summit  odbędzie się w dniach 22-23 października br. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. 

Przez host dnia 10/29/2013 4:15 PM

III Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu elektronicznego odbyła się w dniach 23-24 października w Warszawie w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych. Patronat nad konferencją objęli Wicepremier-Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polski Komitet Normalizacyjny  oraz Izba Gospodarki Elektronicznej. Patronem medialnym był “Computer World”.

Przez host dnia 7/2/2013 3:17 PM

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, trzeciej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Janusza Piechocińskiego- Wicepremiera i Ministra Gospodarki.

Przez host dnia 11/13/2012 1:31 PM
Na posiedzeniu omawiano tematy:
  • Uwag do dokumentu CEN: draft dotyczący protection profile dla aplikacji do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
  • Podsumowania prac wykonanych przez obecnie działające grupy robocze
  • Powołania nowych grup roboczych związanych z pracami nad mandatem Komisji Europejskiej m460
  • Zatwierdzenia specyfikacji znajdujących się w wersji "final draft"
  • Zatwierdzenia terminów nowych spotkań roboczych
  • Dodatkowe
Przez host dnia 11/4/2012 1:21 PM
W dniach 25-26 października 2012 r. został po raz drugi zorganizowany w Warszawie Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Koordynacji tego wydarzenia podjął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od 3 lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego.
Przez host dnia 9/26/2012 11:15 AM
25 września br.  startują pre-testy poprzedzające  II Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego w Polsce. Stanowią one dla firm stosujących aplikacje elektronicznego podpisu doskonałą okazję do sprawdzenia tego narzędzia przez działające w Instytucie Maszyn Matematycznych Laboratorium Podpisu Elektronicznego i swego rodzaju trening przed rozpoczynającą się 25 października imprezą główną - II Konferencją i Narodowym Testem Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign Warsaw 2012. 
Przez host dnia 7/3/2012 2:51 PM

Podsumowanie Seminarium „Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce”27.06.2012 r.

27 czerwca 2012 r., Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, Warszawa

Przez host dnia 6/27/2012 1:43 PM

Komisja Europejska ogłosiła 4 czerwca 2012 projekt regulacji dotyczącej  elektronicznej identyfikacji i zaufanych usług  dla elektronicznych transakcji na rynku wewnętrznym.

Nowy przepis ma zastąpić Dyrektywę UE, obowiązującą od 1999 roku. Rozporządzenie ma znieść wszelkie krajowe wytyczne, także polską Ustawę o e-podpisie.

Przepis ten, jeśli wejdzie w życie, zmieni rynek podpisów elektronicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie w całej UE mechanizmów prawnych dotyczących uznawalności i nadzoru usług związanych z elektroniczną identyfikacją i mechanizmami opartymi o technologie podpisu elektronicznego, wymusi również jednolite mechanizmy zaufania i wzajemną uznawalność podpisów. Zaproponowane przepisy będą miały wpływ nie tylko na sposób dostarczania usług certyfikacyjnych, ale także na dostępność usług administracji publicznej i ułatwienia w korzystaniu z komercyjnych usług elektronicznych.

Przez host dnia 4/17/2012 9:48 AM

Podpisem odręcznym opatrujemy praktycznie każdy dokument w kontaktach z administracją publiczną, a także wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy stronami w życiu codziennym. Jest to nie tylko forma potwierdzenia jego autentyczności, ale także wyrażenie zgody i udowodnienia wielu innych atrybutów. Papierowa forma dokumentu zapewnia jego integralność poprzez możliwość podpisania każdej strony, a zawarta na nim data potwierdza czas jego utworzenia. Otrzymując tak przygotowany dokument możemy także być pewni, że osoba, która się pod nim podpisuje zapoznała się z jego treścią i wyraziła zgodę na postanowienia w nim zawarte. Za weryfikację autentyczności złożonego podpisu może w szczególności posłużyć wzór podpisu zawarty np. w dowodzie tożsamości osoby. 

Przez host dnia 4/17/2012 9:40 AM

W świecie, w którym kradzież tożsamości jest poważnym zagrożeniem, biometria staje się niezwykle istotną techniką bezpiecznego uwierzytelniania. W odróżnieniu od wszelkiego rodzaju kodów i haseł, cecha biometryczna jest ściśle i nierozerwalnie powiązana z daną osobą.

Wykorzystanie biometrii może stanowić pewne zagrożenie dla prywatności użytkownika. Ujawnienie danych biometrycznych osoby może skutkować różnego rodzaju nadużyciami. Z tego względu informacje te nigdy nie powinny być narażone na nieuprawnione modyfikacje lub kopiowanie. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się też stosowania centralnych repozytoriów danych biometrycznych, gdyż przełamanie zabezpieczeń jednego systemu będzie miało konsekwencje dla wszystkich osób, których wzorce  biometryczne były tam przechowywane.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.