Artykuły

Przez host dnia 4/17/2012 9:48 AM

Podpisem odręcznym opatrujemy praktycznie każdy dokument w kontaktach z administracją publiczną, a także wiele dokumentów przekazywanych pomiędzy stronami w życiu codziennym. Jest to nie tylko forma potwierdzenia jego autentyczności, ale także wyrażenie zgody i udowodnienia wielu innych atrybutów. Papierowa forma dokumentu zapewnia jego integralność poprzez możliwość podpisania każdej strony, a zawarta na nim data potwierdza czas jego utworzenia. Otrzymując tak przygotowany dokument możemy także być pewni, że osoba, która się pod nim podpisuje zapoznała się z jego treścią i wyraziła zgodę na postanowienia w nim zawarte. Za weryfikację autentyczności złożonego podpisu może w szczególności posłużyć wzór podpisu zawarty np. w dowodzie tożsamości osoby. 

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.