Artykuły

Przez host dnia 11/13/2012 1:31 PM
Na posiedzeniu omawiano tematy:
  • Uwag do dokumentu CEN: draft dotyczący protection profile dla aplikacji do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
  • Podsumowania prac wykonanych przez obecnie działające grupy robocze
  • Powołania nowych grup roboczych związanych z pracami nad mandatem Komisji Europejskiej m460
  • Zatwierdzenia specyfikacji znajdujących się w wersji "final draft"
  • Zatwierdzenia terminów nowych spotkań roboczych
  • Dodatkowe
IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.