Artykuły

Przez host dnia 3/27/2013 4:38 PM

Pracownicy LPE wygłosili referat pt."Electronic Signatures in Poland - market tools and new trends".

Prezentację można znaleźć tutaj.

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.