O Instytucie Maszyn Matematycznych

Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym działającym w dziedzinie informatyki, związanym od początków swego istnienia z budową elektronicznych maszyn cyfrowych i tworzeniem oprogramowania do tych maszyn. Nazwa IMM wywodzi się od stosowanego w połowie ub. wieku pojęcia „maszyna matematyczna”, które jest polskim synonimem zapożyczonego z języka angielskiego słowa komputer (compute - liczyć). IMM był w swojej historii główną, a przez długi czas jedyną placówką naukowo-badawczą w kraju, zajmującą się budową i podstawowym oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle.

Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi ważne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych Instytut Maszyn Matematycznych rozwija innowacyjne technologie informatyczne zarówno w zakresie oprogramowania jak i budowy specjalizowanych systemów informatycznych.

Laboratorium Podpisu Elektronicznego mieszczące się w Instytucie Maszyn Matematycznych prowadzi badania, prace rozwojowe oraz prace aplikacyjno-implementacyjne w zakresie wdrażania do praktyki administracyjnej bezpiecznego obiegu dokumentów.
Laboratorium prowadzi także prace badawcze, rozwojowe i doświadczalne w zakresie urządzeń i oprogramowania do weryfikacji cech biometrycznych w zastosowaniach identyfikacji osób.
Pracownia służy również jako zaplecze eksperckie w działaniach normatywnych i legislacyjnych dotyczących podpisu elektronicznego. W pomieszczeniach laboratorium dostępne są urządzenia i oprogramowanie związane z technologią podpisu elektronicznego. Istnieje możliwość zapoznania się z dostępnymi zestawami do składania podpisu elektronicznego czy też urządzeniami i oprogramowaniem do weryfikacji danych biometrycznych.Obszary działalności Laboratorium Podpisu Elektronicznego:

 • Prace badawcze i rozwój technologii podpisu elektronicznego 
 • Testy gotowych rozwiązań 
 • Badanie interoperacyjności
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu podpisu elektronicznego 
 • Prace badawcze nad tzw. „podpisem biometrycznym” 
 • Ocena zgodności deklarowanych przez producentów parametrów sprzętu
 • Opracowanie systemu dobrowolnej akredytacji dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
 • Wsparcie prac legislacyjnych nad nową ustawą o podpisie elektronicznym
 • Rozwój nowych form podpisu elektronicznego 
 • Wspieranie interoperacyjności i standaryzacja rozwiązań 
 • Uczestnictwo w pracach grup roboczych European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Instytut Maszyn Matematycznych

Laboratorium Podpisu Elektronicznego

02-078 Warszawa ul. Ludwika Krzywickiego 34

tel. +48 22 621 84 41 wew. 229

e-mail: lpe@imm.org.pl

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.