Czym jest podpis elektroniczny ?

Podpis elektroniczny został zdefiniowany w ustawie o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku. Podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W polskim prawie istnieje także pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego, który spełnia dodatkowe trzy warunki:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis
 • jest sporządzony za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature
 • Colors of Nature

 

Narzędzia służące do składania podpisu elektronicznego powinny zapewnić przede wszystkim:

 • autentyczność - jednoznaczną identyfikację nadawcy dokumentu
 • integralność - uniemożliwienie  zmiany dokumentu przez osoby trzecie lub wykrycie i powiadomienie odbiorcy ingerencji
 • niezaprzeczalność - autor dokumentu nie może się wyprzeć stworzenia i podpisania dokumentu

CommonSign 2016

CommonSign 2016

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.